การคำนวณหาปั้มไฮดรอลิค


การคำนาณหาขนาดอุปกรณ์ไฮดรอลิค

1.คำนาณหากระบอกสูบ

กำหนด  F = แรง ตัน ,กิโลกรัม

  P= Pressure   kg/cm2

  A= เส้นผ่าศูนย์กลางกระบอก (หา A ขนาดBoer 100mm 10X10X0.785 = A 78.5Cm2

  F=  T, kg, N  แรงกระทำ , แรงอัด

  Q= Lpm, L/min , cc/rev  อัตราการไหลของปั้มไฮดรอลิค  0.006x A x V=Q

  HP=แรงม้า  PxQ  หาร 450 = hp

d =dimeter A

  หาแรง   P x A   = 

   กำหนด Pressure 100 kg/cm2

   P= 100 x A 78.5  =F  7850 กิโลกรัม หรือ 7.85 ตัน (แรงอัด,ยก,ดึง)

****ข้อมูลจาก หนังสือ ''ไฮดรอลิค อุตสาหกรรม''**ประสบการณ์การทำงาน

  มีคำถามติดต่อคุณ จิรโรจน์  09396 33986  (เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย-เทคนิค)